<< <  Strona 2 z 6  > >>

Zadanie Pensjonat Grzymały Szczepankowskie
Zadanie pt. ,,Budowa Pensjonatu Grzymały Szczepankowskie" rozpoczęta.
08.05.2015
Budowa kortu TABĘDZ
Realizacja zadania budowa kortu tenisowego TABĘDZ.
30.06.2014
Budowa zakładu ROTO
Budowa zakładu produkcyjnego ROTO rozpoczęta.
07.04.2014
Copyright © 2011 Gogler.pl
Unia Europejska - Realizowane Projekty

Firma realizuje projekt w ramach

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

 

oś priorytetowa 1: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5: Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

 

pt.: Zwiększenie skali i udoskonalenie procesu świadczenia usług brukarskich.

 

Celem projektu jest zwiększenie skali świadczonych usług brukarskich poprzez udoskonalenie procesu świadczenia usług brukarskich.

 

Realizacja projektu rozpocznie się od miesiąca października 2018, a zakończy w miesiącu grudniu 2018r. Łączna wartość projektu wynosi 441,8 tys. zł w tym współfinansowanie z UE: 201.275,20 zł.

 

 


Postępowanie nr 1/2018: 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę koparki kołowej 1 szt. zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2018. Oferty należy składać do dnia 24.10.2018r.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 1/2018

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2


Wyniki postępowania:

Informujemy, ze w ramach prowadzonego postępowania wpłynęła oferta Firmy:

 

  1. Wacker Neuson Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Umiastowska 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; kwota netto oferty: 69.000,00 EUR (brutto: 69.000,00 EUR), gwarancja 24 m-ce (2000 mth); masa transportowa koparki: 7.072 kg; data wpływu oferty: 23.10.2018r.
Oferta uzyskała 90 pkt. i została wybrana do realizacji jako najkorzystniejsza.
Dziękujemy za złożne oferty. Postępowanie nr 2/2018:

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę urządzeń brukarskich:

a) Chwytaka do kostki brukowej - 1 szt.

b) Zagęszczarki płytowej o wadze 500-550 kg – 1 szt.

c) Zagęszczarki płytowej o wadze 90-120 kg – 1 szt.

d) Wózka do kostki brukowej – 1 szt.

 

Zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 2/2018.

Oferty należy składać do dnia 26.10.2018r.

 W dniu 25.10.2018r. aneksem nr 1 do zapytania ofertowego wydłużono termin składania ofert do dnia 02.11.2018r.

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe nr 2/2018

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

 4. Aneks nr 1 do zapytania ofertowego

 

Wyniki postępowania:

I. Chwytaka do kostki brukowej - 1 szt.
a) SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin z siedzibą w: ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice; kwota netto oferty: 49.890,00 zł netto (brutto: 61.364,70 zł) gwarancja 12 m-cy; data wpływu oferty: 25.10.2018r.; 90 pkt. (cena 90 pkt., gwarancja 0 pkt.),
Oferta tej firmy jako najkorzystniejsza (najwyższa liczba punktów) została wybrana do realizacji.


II. Zagęszczarki płytowej o wadze 500-550 kg – 1 szt.
a) PPU Palisander Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok; kwota netto oferty: 37.800,00 zł netto (brutto: 46.494,00 zł) gwarancja 36 m-cy; data wpływu oferty: 31.10.2018r.; 100 pkt. (cena 90 pkt., gwarancja 10 pkt.),
Oferta tej firmy jako najkorzystniejsza (najwyższa liczba punktów) została wybrana do realizacji.

 

III. Zagęszczarki płytowej o wadze 90-120 kg – 1 szt.
a) Wacker Neuson Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Umiastowska 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; kwota netto oferty: 4.950,00 zł netto (brutto: 6.088,50 zł) gwarancja 12 m-cy; data wpływu oferty: 23.10.2018r.; 90 pkt. (cena 90 pkt., gwarancja 0 pkt.)
Oferta tej firmy jako najkorzystniejsza (najwyższa liczba punktów) została wybrana do realizacji.


IV. Wózka do kostki brukowej ręcznego – 1 szt.
a) PPU Palisander Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok; kwota netto oferty: 3.300,00 zł netto (brutto: 4.059,00 zł) gwarancja 12 m-cy; data wpływu oferty: 31.10.2018r.; 90 pkt. (cena 90 pkt., gwarancja 0 pkt.),
Oferta tej firmy jako najkorzystniejsza (najwyższa liczba punktów) została wybrana do realizacji.

 

Pełna lista podmiotów
W wyniku przeprowadzonego postępowania do firmy wpłynęły następujące oferty:
I. Chwytaka do kostki brukowej - 1 szt.
a) SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin z siedzibą w: ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice; data wpływu oferty: 25.10.2018r.; oferta ważna,
II. Zagęszczarki płytowej o wadze 500-550 kg – 1 szt.
a) Wacker Neuson Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Umiastowska 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; data wpływu oferty: 23.10.2018r.; oferta nieważna,
b) Maszyny Drogowo-Budowlane Mir-Best Mirosław Zanaczuk z siedzibą w: ul. Kozłowa 3/14, 15-868 Białystok; data wpływu oferty: 25.10.2018r.; oferta nieważna.
c) PPU Palisander Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok; data wpływu  oferty: 31.10.2018r.; oferta ważna.
III. Zagęszczarki płytowej o wadze 90-120 kg – 1 szt.
a) Maszyny Drogowo-Budowlane Mir-Best Mirosław Zanaczuk z siedzibą w: ul. Kozłowa 3/14, 15-868 Białystok; data wpływu oferty: 25.10.2018r.; oferta nieważna.
b) Wacker Neuson Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Umiastowska 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; data wpływu oferty: 23.10.2018r.; oferta ważna.
c) PPU Palisander Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok; data wpływu oferty: 31.10.2018r.; oferta nieważna.
IV. Wózka do kostki brukowej ręcznego – 1 szt.
a) Maszyny Drogowo-Budowlane Mir-Best Mirosław Zanaczuk z siedzibą w: ul. Kozłowa 3/14, 15-868 Białystok; data wpływu oferty: 25.10.2018r.; oferta nieważna:
b) PPU Palisander Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok; data wpływu oferty: 31.10.2018r.; oferta ważna
Dziękujemy za złożenie ofert.