<< <  Strona 4 z 6  > >>

Zakończenie sezonu 2012

Z dniem 07.12.2012r. zakończyliśmy sezon 2012 w zakresie układania kostki brukowej. Z uwagi na wystąpienie mrozów oraz opadów śniegu nie można prowadzić prac brukarskich więc sezon został zakończony.

07.12.2012
Zadanie PW MACKIEWICZ
Utwardzenie terenu wokół zakłądu Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz
24.09.2012
Zakończenie działania pt. ,,Kaszmir"

Nasza firma zakończyła już inwestycję polegającą na przywróceniu ,,byłego Kaszmiru” do nowej funkcjonalności. Na terenie po byłym Kaszmirze (ul. Studencka) wykonaliśmy ponad 1000 m2 utwardzenia terenu oraz wykonaliśmy...

18.09.2012
Copyright © 2011 Gogler.pl
Porady

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ


1. KORYTOWANIE

Grunt odspajamy do głębokości uzgodnionej z inwestorem w zależności od planowanych obciążeń tj. ok. 20÷50 cm. W zależności od posiadanego podłoża np. glina lub grunt mało stabilny, wykonujemy wymianę gruntu do uzyskania gruntów odpowiednich. Ponadto w zależności od posiadanego podłoża oraz ukształtowania terenu i otoczenia wykonujemy ewentualnie drenaże.

2. PODBUDOWA

Pierwszą warstwą podbudowy jest warstwa odsączająca ze żwiru ok. 10-15 cm. Podbudowę właściwą wykonujemy z tłucznia lub chudego betonu grubości od 10÷30 cm. Przy wykonaniu podbudowy stosujemy spadki poprzeczne od 2,5% do 5% w zależności od ukształtowania terenu. Podbudowa jest zagęszczana walcem mechanicznym lub zagęszczarkami w zależności od powierzchni i kształtu podbudowy.

Obramowanie podbudowy i kostki wykonujemy z obrzeży i krawężników.

3. UKŁADANIE KOSTKI

Po wykonaniu podbudowy nanosimy warstwę podsypki z piasku naturalnego o frakcji 0÷4 mm lub mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7. Grubość podsypki po zagęszczeniu wynosi od 3 do 5 cm. Kostkę układamy na bieżąco kontrolując linię fug i dystansów oraz sprawdzamy również kolor i jakość wbudowywanej kostki brukowej. Bieżąca kontrola jakości układania oraz jakości kostki brukowej pozwala na eliminacja niepotrzebnych przekładek i wymian wybrakowanych elementów już na etapie układania. Czynności te skracają znacznie czas układania kostki i poprawiają jakość ułożenia. Kostka brukowa w zależności od rodzaju i kolorów może posiadać już na etapie produkcji różnego rodzaju wykwity i odbarwienia, które należy wyeliminować przed ich ułożeniem.

Po ułożeniu kostki wykonujemy zagęszczenie nawierzchni kostki, a następnie wykonujemy spoinowanie. Spoinowanie powinno być wykonywane przez dłuższy czas po ułożeniu do momentu całkowitego uzupełnienia spoin.

4. OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI

Do brzegowania nawierzchni brukowych w zależności od przeznaczenia stosujemy obrzeża i krawężniki. Grubość obrzeży i krawężników dobieramy w zależności od zastosowanej kostki polbrukowej i wbudowujemy je na fundamencie z suchego betonu. Krawężniki betonowe najazdowe wbudowujemy na betonie mokrym o w wyższej klasie w celu zapewnienia większej trwałości.

5. PIELĘGNACJA KOSTKI BRUKOWEJ

Po ułożeniu kostki brukowej i pozostawieniu jej w zasypce z piasku trzeba pamiętać o jak najszybszym jego usunięciu z nawierzchni kostki. Dotyczy to głównie kostki układanej przed okresem zimowym. Pozostawiony, przykładowo po zapełnianiu fug pomiędzy kostkami, i pokryty śniegiem bądź lodem na długie tygodnie, uwydatni się ten fakt jasnymi oraz trudno usuwalnymi cieniami.

Poza tym nie powinno się skuwać lodu z powierzchni betonowej, bowiem skutkuje to punktowemu uszkodzeniu powierzchni kostki w wyniku kontaktu narzędzia z kostką.

Trzeba także pamiętać o zakazie posypywania kostki brukowej solą. Skutkuje to niszczenie powierzchni betonowej.

Fundamentalne czynności pielęgnacyjne to:

  • eksploatacja całej nawierzchni z kostki brukowej - uniemożliwia to m.in. jednakowemu przebarwieniu kostki brukowej. W miejscach nieużytkowanych osadza się pył oraz cząstki organiczne prowadzące do porastania nawierzchni przez mchy i porosty, a w ekstremalnych przypadkach do uszkodzeń powierzchni betonowej,
  • regularne zamiatanie oraz mycie całej nawierzchni - sprawi to usunięcie technologicznych osadów barwnikowych, zauważalnych jako niekontrastowe przebarwienia na nawierzchni wyrobu oraz przyśpieszy zanikanie osadu wapiennego, tzw. "wykwitu",
  • odśnieżanie na bieżąco przy użyciu twardej szczotki.