Strona 1 z 6  > >>

Postępowanie na dostawę urządzeń brukarskich

Zapraszamy do składania ofert na dostawę urządzeń brukarskich w ramach postępowania nr 2/2018:

Oferty należy składać do dnia 26.10.2018r. 02.11.2018r. Szersze informacje i dokumenty do pobrania w zakładce UE

19.10.2018
Dostawa koparki kołowej szt. 1 - postępowanie ofertowe

 Zapraszamy do składania ofert na dostawę koparki kołowej 1 szt. zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2018. Oferty należy składać do dnia 24.10.2018r.

Dokumenty do pobrania w zakładce UE.

17.10.2018
Zadanie Różan
Utwardzenie terenu wokół stacji uzdatniania wody w Różanie.
15.05.2015
Copyright © 2011 Gogler.pl
Unia Europejska - Realizowane Projekty

Firma realizuje projekt w ramach

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

 

oś priorytetowa 1: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5: Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

 

pt.: Zwiększenie skali i udoskonalenie procesu świadczenia usług brukarskich.

 

Celem projektu jest zwiększenie skali świadczonych usług brukarskich poprzez udoskonalenie procesu świadczenia usług brukarskich.

 

Realizacja projektu rozpocznie się od miesiąca października 2018, a zakończy w miesiącu grudniu 2018r. Łączna wartość projektu wynosi 441,8 tys. zł w tym współfinansowanie z UE: 201.275,20 zł.

 

 


Postępowanie nr 1/2018: 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę koparki kołowej 1 szt. zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2018. Oferty należy składać do dnia 24.10.2018r.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 1/2018

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2


Wyniki postępowania:

Informujemy, ze w ramach prowadzonego postępowania wpłynęła oferta Firmy:

 

  1. Wacker Neuson Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Umiastowska 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; kwota netto oferty: 69.000,00 EUR (brutto: 69.000,00 EUR), gwarancja 24 m-ce (2000 mth); masa transportowa koparki: 7.072 kg; data wpływu oferty: 23.10.2018r.
Oferta uzyskała 90 pkt. i została wybrana do realizacji jako najkorzystniejsza.
Dziękujemy za złożne oferty. Postępowanie nr 2/2018:

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę urządzeń brukarskich:

a) Chwytaka do kostki brukowej - 1 szt.

b) Zagęszczarki płytowej o wadze 500-550 kg – 1 szt.

c) Zagęszczarki płytowej o wadze 90-120 kg – 1 szt.

d) Wózka do kostki brukowej – 1 szt.

 

Zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 2/2018.

Oferty należy składać do dnia 26.10.2018r.

 W dniu 25.10.2018r. aneksem nr 1 do zapytania ofertowego wydłużono termin składania ofert do dnia 02.11.2018r.

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe nr 2/2018

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

 4. Aneks nr 1 do zapytania ofertowego

 

Wyniki postępowania:

I. Chwytaka do kostki brukowej - 1 szt.
a) SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin z siedzibą w: ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice; kwota netto oferty: 49.890,00 zł netto (brutto: 61.364,70 zł) gwarancja 12 m-cy; data wpływu oferty: 25.10.2018r.; 90 pkt. (cena 90 pkt., gwarancja 0 pkt.),
Oferta tej firmy jako najkorzystniejsza (najwyższa liczba punktów) została wybrana do realizacji.


II. Zagęszczarki płytowej o wadze 500-550 kg – 1 szt.
a) PPU Palisander Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok; kwota netto oferty: 37.800,00 zł netto (brutto: 46.494,00 zł) gwarancja 36 m-cy; data wpływu oferty: 31.10.2018r.; 100 pkt. (cena 90 pkt., gwarancja 10 pkt.),
Oferta tej firmy jako najkorzystniejsza (najwyższa liczba punktów) została wybrana do realizacji.

 

III. Zagęszczarki płytowej o wadze 90-120 kg – 1 szt.
a) Wacker Neuson Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Umiastowska 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; kwota netto oferty: 4.950,00 zł netto (brutto: 6.088,50 zł) gwarancja 12 m-cy; data wpływu oferty: 23.10.2018r.; 90 pkt. (cena 90 pkt., gwarancja 0 pkt.)
Oferta tej firmy jako najkorzystniejsza (najwyższa liczba punktów) została wybrana do realizacji.


IV. Wózka do kostki brukowej ręcznego – 1 szt.
a) PPU Palisander Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok; kwota netto oferty: 3.300,00 zł netto (brutto: 4.059,00 zł) gwarancja 12 m-cy; data wpływu oferty: 31.10.2018r.; 90 pkt. (cena 90 pkt., gwarancja 0 pkt.),
Oferta tej firmy jako najkorzystniejsza (najwyższa liczba punktów) została wybrana do realizacji.

 

Pełna lista podmiotów
W wyniku przeprowadzonego postępowania do firmy wpłynęły następujące oferty:
I. Chwytaka do kostki brukowej - 1 szt.
a) SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin z siedzibą w: ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice; data wpływu oferty: 25.10.2018r.; oferta ważna,
II. Zagęszczarki płytowej o wadze 500-550 kg – 1 szt.
a) Wacker Neuson Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Umiastowska 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; data wpływu oferty: 23.10.2018r.; oferta nieważna,
b) Maszyny Drogowo-Budowlane Mir-Best Mirosław Zanaczuk z siedzibą w: ul. Kozłowa 3/14, 15-868 Białystok; data wpływu oferty: 25.10.2018r.; oferta nieważna.
c) PPU Palisander Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok; data wpływu  oferty: 31.10.2018r.; oferta ważna.
III. Zagęszczarki płytowej o wadze 90-120 kg – 1 szt.
a) Maszyny Drogowo-Budowlane Mir-Best Mirosław Zanaczuk z siedzibą w: ul. Kozłowa 3/14, 15-868 Białystok; data wpływu oferty: 25.10.2018r.; oferta nieważna.
b) Wacker Neuson Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Umiastowska 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; data wpływu oferty: 23.10.2018r.; oferta ważna.
c) PPU Palisander Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok; data wpływu oferty: 31.10.2018r.; oferta nieważna.
IV. Wózka do kostki brukowej ręcznego – 1 szt.
a) Maszyny Drogowo-Budowlane Mir-Best Mirosław Zanaczuk z siedzibą w: ul. Kozłowa 3/14, 15-868 Białystok; data wpływu oferty: 25.10.2018r.; oferta nieważna:
b) PPU Palisander Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Elewatorska 11B, 15-620 Białystok; data wpływu oferty: 31.10.2018r.; oferta ważna
Dziękujemy za złożenie ofert.